Αντίγραφα παραδοσιακών τύπων πλοίων

 
 
 
     
Βραβείο από το φιλολογικό σύλλογο "Παρνασσός
           

         
 
   

Η εξέλιξη της παραδοσιακής ναυπηγικής τέχνης

Πλοίο Πρωτοκυκλαδικής εποχής
2800-2300 π.Χ.

Πλοίο Μυκηναϊκής εποχής

Πλοίο της Θήρας (Σαντορίνης)

Πλοίο Αρχαϊκής εποχής

Πεντηκοντόρος

Διήρης εκατοντόρος (Σάμαινα)

Πλοίο Ρωμαϊκής εποχής

Γαλιότα (με λατίνια)

Γκαγκαλής (με σατυρώσεις)

Μπομπάρδα

Πλοίο της Ινέπολης (Πόντου)

Καραβόσκαρο (με σταυρώσεις)

Τρεχαντήρι (Σακολέβα)

Βαρκαλάς

Πέραμα (Λόβερο)

Τσενίκι (Μυκονιάτικη μπελού)

Τρεχαντήρι αλιευτικό (Σαμπατιέρα)

Σαντάλα

 

 

 

Λίθινη εποχή

Νεολιθική εποχή

Εποχή του χαλκού

Αρχαιότητα

Βυζάντιο

Νεότερη εποχή

 

Ονοματολογία

Τύποι παραδοσιακής ιστιοφορίας

Κατάρτια - αντένες


 
Βιβλιογραφία
         
VIDEO
Πεντηκοντόρος
 
 
     
 
 
   
 
       
         
       
Τρεχαντήρι
 
       
 
Ατομική έκθεση αντίγραφων παραδοσιακών τύπων πλοίων 
   
 
 
 
 
             
     
Tag this on nabtag